Kako možete profitirati od megatrenda uklanjanja tetovaža:
Koncept

Bildschirmfoto 2014-09-16 um 10.38.59

Tretman uklanjanja tetovaže bez lasera je stabilna kozmetička usluga u unosnom wellness/ kozmetičkom sektoru. Naučnici jednoglasno tvrde da će ovo poslovanje u narednim godinama naglo porasti.

Prema Federalnom ministarstvu zdravlja, više od 10% populacije ima jednu ili više tetovaža, a taj broj postepeno raste. TIME LIFE tvrdi da 12% njih želi da ukloni tetovažu, barem i delimično. 72% tetoviranih ljudi je u nekom trenutku života razmišljalo o tome da je ukloni.

Drugi metodi za uklanjanje tetovaža koji se praktikuju, izuzetno su sumnjivi i često brutalni tretmani kože. U ovom slučaju, treba upotrebiti zdrav razum jer nijedna osoba ne treba da trpi bol ili rizikuje zarad jednog uklanjanja tetovaže.

Skinial nudi jednu od najdelotvornijih metoda za definitivno uklanjanje tetovaže.

Ko može uklanjati tetovaže koristeći Skinial metodu?

U Nemačkoj ne postoje zakonska ograničenja i neophodne kvalifikacije za ovu kozmetičko/medicinsku aktivnost. Međutim, u Austriji, ova aktivnost je dozvoljena samo ukoliko je nadgleda doktor. Uprokos potražnji koja neprestano raste, uklanjanje tetovaže je još uvek samo uzgredna aktivnost za mnoge kozmetičke salone kao i svakojake medicinske usluge.

Osnovni uslov za učešće u našoj obuci je stečeno kozmetičko ili medicinsko obrazovanje, a u posebnim slučajevima, dokumentovano dugoročno bavljenje trajnom šminkom.

Za doktore ili veće ordinacije ovo je dodatna aktivnost za poslovanje jer tretmane može raditi medicinski asistent a klijenti uglavnom zahtevaju da se tretmani rade kasno popodne ili vikendom. Prema tome, ordinacije se mogu koristiti do maksimuma, ukoliko se prikladno organizuju. Za kozmetičke salone, siguran je povraćaj investicije jer nijedan kozmetički tretman ne daje toliko visoke marže niti je ijedan tako lako organizovati. Zbog činjenice da su termini uvek ugovoreni, posao se može planirati veoma dobro i fleksibilno adaptirati prema samoj potražnji. Pored toga, teško da postoje druge usluge u kozmetičkom biznisu koje se više izdvajaju od uklanjanja tetovaža.

Kako se mogu edukovati?

Kandidati koji pokažu medicinsko ili kozmetičko obrazovanje ili pruže dokaz o dugotrajnim tretmanima trajne šminke ispunjavaju uslove za prijavu i dobijanje informativnog materijala o učešću u obuci. Obuka se održava u Beogradu i uskoro u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Nakon uspešnog učešća u intezivnoj jednodnevnoj ili dvodnevnoj obuci, već možete početi sa poslovanjem.

U šta treba da uložim?

Kotizacija za intezivni kurs iznosi €1800 po osobi. Dobićete robu i uslugu, opsežno opisanu u informativnoj prezentaciji koju možete preuzeti. Takođe morate povesti modela za praktični deo obuke drugog dana. Što se tiče nabavke sredstava; od nas ćete dobiti detaljne, objektivne preporuke za jeftine spravice, pošto ne želimo da Vam nudimo precenjene proizvode, pogotovo što neki od Vas verovatno već imaju odgovarajuće spravice.

Kada mogu da počnem?

Sledeći datumi za uklanjanje tetovaža i trajne šminke bez lasera prikazani su ispod.

Kako mi Skinial pomaže nakon treninga?

Dobijate opširnu prezentaciju Vašeg studija/ordinacije na našem internet sajtu po veoma niskoj ceni na godišnjem nivou. Mušterije Vas mogu naći i imate koristi od veoma korisnih usluga poput “safety kit“ za bezbednu dokumentaciju tretmana kao i specijalne uslove koji su zagarantovani članovima, poput bezbednih tretmana i personalizovanih šablona za promotivne materijale bilo koje vrste.

Koliko su velike mogućnosti na tržištu?

Trenutno, postoji veoma malo uglednih provajdera za nelasersko uklanjanje tetovaže a svet tetovaža ostaje jak. Za sada se broj onih koji će se na kraju umoriti od svojih tetovaža ili želeti da uklone tetovaže imena ili čak urade sitnije korekcije povećava na dnevnom nivou. Pored toga, povećava se i broj onih koji moraju da uklone svoje tetovaže iz profesionalnih i zdravstvenih razloga.

Koje ugovorne obaveze moram da prihvatim?

Do sada, ovu aktivnost je jedino bilo moguće dobiti kupovinom licence za franšizu. Međutim, zbog ograničenja koja su nametnuta medicinsko i kozmetičko obučenom osoblju, moguće je naučiti ovu aktivnost putem intezivne obuke. Kada završite obuku i dobijete sertifikat, dobićete i šifru kojom dobijate tečnost za uklanjanje tetovaže. Ne postoje druge ugovorne obaveze. U posebnim okolnostima, možete registrovati svoje poslovanje kao zvanični Skinialov studio i imati korist od nekoliko važnih i korisnih usluga.

Datumi sledećih obuka za uklanjanje tetovaža/trajne šminke bez lasera
Zainteresovani?
Dodatne informacije o Skinial konceptu
Formular za registraciju + Odredbe i uslovi